Jeskyně Staráky neboli Bábinka

Kokořín 27723
Torzo skalního hrádku ve skalním srázu nad roklí za zámkem je jedním z nejhezčích podzemních koutů v Kokoříně.

Zatím je jen málo navštěvován. Není vyloučeno, že zde stál nějaký pravěký opevněný objekt, protože zde byly nalezeny keramické zlomky z pozdní doby bronzové. Pokud vystoupíte úzkou štěrbinou se záseky pro skalní stupy, pak krátkou lomenou chodbou na plošinku, navštívíte několik dochovaných skalních místností. Přístup je poměrně komplikovaný. V obci Kokořín půjdete po neznačené stezce od zámku (ne od hradu!) po cestě zprava kolem hospodářského dvora a pěšinou k okraji skal, kde je cestička ke komorám nad roklí.

Poloha: 200 m od zámku v obci Kokořín.